VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NHÀ VĂN BÙI BÌNH THI

Nhà văn Bùi Bình thi đã về với Chúa! Xin có lời tri ân cùng gia đình nhà văn! Thành kính phân ưu cùng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và gia đình! Tấm ảnh này được chụp tại Trung tâm cấy chỉ - PHCN Minh Quang, xin chia sẻ cùng gia đình đạo diễn Bùi Thạc Chuyên!

Nhạc nền