THÔNG BÁO

TRUNG TÂM CẤY CHỈ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG MINH QUANG

trân trọng thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2 - 9 như sau:
Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh từ sáng thứ 7 ngày 02/09/2017 đến hết ngày chủ nhật 03/09/2017. 
- Thứ 2 ngày 04/09/2017 PK làm việc bình thường.

                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                         (Đã ký)
                                                                                                                                BS Quách Tuấn Vinh

Nhạc nền