ẢNH HƯỞNG CỦA CHÂM CỨU LÊN CHỨC NĂNG MIỄN DỊCH

Theo Cancer Health Center, có ít nhất bảy nghiên cứu trên người đã đánh giá được hiệu quả của châm cứu trên chức năng hệ thống miễn dịch ở bệnh nhân ung thư. Những nghiên cứu này đều được tiến hành ở Trung Quốc.

Các nghiên cứu cho thấy châm cứu đã tăng cường hoặc quy định chức năng miễn dịch. Các thử nghiệm ngẫu nhiên đầu tiên đã phát hiện ra rằng châm cứu có tác dụng tăng cường số lượng tiểu cầu và ngăn chặn giảm bạch cầu sau khi xạ trị hoặc hóa trị so với nhóm chứng. 
Nghiên cứu thứ hai liên quan đến một nhóm 40 bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư, 20 người trong số đó được điều trị châm cứu hàng ngày và 20 người trong số đó được chọn là một nhóm kiểm soát. Sau 3 ngày, số lượng bạch cầu nâng cao ở nhóm điều trị (P <0,01); trong khi số lượng bạch cầu không nâng cao như vậy được quan sát thấy trong nhóm kiểm soát. 
Nghiên cứu thứ ba quan sát ảnh hưởng của châm cứu trên interleukin-2 (IL-2) và hoạt động của tế bào natural killer (diệt tự nhiên -NK) trong máu ngoại vi của bệnh nhân có khối u ác tính. Các bệnh nhân được chia thành một nhóm điều trị châm cứu (n = 25), được châm cứu mỗi ngày 30 phút trong 10 ngày, và một nhóm chứng (n = 20) không được châm cứu. Các dữ liệu cho thấy rằng IL-2 và hoạt động của tế bào NK đã tăng lên đáng kể ở nhóm châm cứu, so với nhóm chứng (P <0,01). 
Nghiên cứu thứ tư quan sát ảnh hưởng của châm cứu trên các T-lymphocyte (CD 3 +, CD 4 +, và CD 8 +), IL-2 receptor (SIL-2R) hòa tan, và beta-endorphin (beta-EP) trong máu ngoại vi của bệnh nhân có khối u ác tính cho thấy: châm cứu có tác dụng làm tăng tỷ trọng CD 3 + và CD4 + , tế bào lympho T, CD 4 + / CD 8 + và mức độ beta-EP với (P <0,01) Châm cứu làm giảm mức độ SIL-2R (P <0,01). Các nhà nghiên cứu cho rằng hiệu quả chống ung thư của châm cứu có thể trung gian qua cơ chế điều hoà miễn dịch của cơ thể.
Các nghiên cứu lâm sàng không ngẫu nhiên cho thấy rằng sử dụng vi sóng trong châm cứu (microwave acupuncture - MAT), một kỹ thuật mới được phát triển, trong đó một thiết bị được thiết kế đặc biệt gắn liền với kim châm cứu cung cấp bức xạ vi sóng đến huyệt vị nhằm tăng cường chức năng miễn dịch của bệnh nhân ung thư. Mặc dù có sự gia tăng trong số lượng tế bào bạch cầu trong nhóm MAT, nhưng sự thay đổi đó không đáng kể so với nhóm chứng điều trị bằng thuốc. 
                                                                                                                            BS QUÁCH TUẤN VINH
                                                                                                           GĐ Trung tâm cấy chỉ - PHCN Minh Quang

Nhạc nền