TRƯỚC KHI ĐẾN CẤY CHỈ CẦN BIẾT

 Không ăn quá no  Không uống rượu  Không quá đói  Không lao động thể lực quá sức, không quá mệt mỏi  Ngồi nghỉ ngơi tại chỗ trước khi điều trị  Nên tắm rửa trước khi đến điều trị  Nên mặc quần áo rộng rãi (để tiện cho việc điều trị )

  

  • Không ăn quá no
  • Không uống rượu
  • Không quá đói
  • Không lao động thể lực quá sức, không quá mệt mỏi
  • Ngồi nghỉ ngơi tại chỗ trước khi điều trị
  • Nên tắm rửa trước khi đến điều trị
  • Nên mặc quần áo rộng rãi (để tiện cho việc điều trị )