BẢN ĐỒ TRUNG TÂM CẤY CHỈ MINH QUANG

https://www.google.com/maps/place/Trung+tâm+Cấy+chỉ+Minh+Quang/@21.038371,105.8434169,17z/data=!4m15!1m12!4m11!1m3!2m2