Cấy chỉ MInh Quang: Nguyên nhân vô sinh

http://vietdaikynguyen.com/v3/83235-vo-sinh-nhieu-loai-thuc-pham-thiet-yeu-bi-nhiem-doc/ Chế độ ăn nghèo chất dinh dưỡng thiết yếu đã được khoa học chứng minh là một nguyên nhân chính gây giảm khả năng sinh sản trong nhiều năm qua. Một nghiên cứu mới của Bộ môn Dinh dưỡng thuộc Trường Sức khoẻ Cộng đồng Harvard TH Chan ở Boston cũng cho thấy rằng tiêu thụ trái cây và rau quả bị nhiễm thuốc trừ sâu nồng độ cao sẽ làm giảm lượng tinh trùng cũng như giảm tỷ lệ tinh trùng có hình thái bình thường.

http://vietdaikynguyen.com/v3/83235-vo-sinh-nhieu-loai-thuc-pham-thiet-yeu-bi-nhiem-doc/

Vô sinh do nhiều loại thực phẩm thiết yếu bị nhiễm độc

 

Chế độ ăn nghèo chất dinh dưng thiết yếu đã được khoa học chứng minh là một nguyên nhân chính gây giảm khả năng sinh sản trong nhiều năm qua. Một nghiên cứu mới của Bộ môn Dinh dưỡng thuộc Trường Sức khoẻ Cộng đồng Harvard TH Chan ở Boston cũng cho thấy rằng tiêu thụ trái cây và rau quả bị nhiễm thuốc trừ sâu nồng độ cao sẽ làm giảm lượng tinh trùng cũng như giảm tỷ lệ tinh trùng có hình thái bình thường.

Ảnh: WALTRAUD GRUBITZSCH/AFP/Getty Images

Khoảng 6 triệu phụ nữ và nam giới ở Đức trong độ tuổi 25-59 bị vô sinh, tương đương với một phần sáu số người trong nhóm tuổi này. Theo số liệu của Viện Hỗ trợ Sinh sản thì đã có 830.000 trẻ em được sinh ra vào năm 1991, nhưng trong năm 2006 con số này chỉ là 673.000 trẻ. Văn phòng Thống kê Liên bang Đức dự đoán rằng, năm 2030 sẽ chỉ có 566.000 đứa trẻ ra đời, giảm hơn 17% so với năm 2006. Yếu tố nào đã gây ra tình trạng suy giảm khả năng sinh sản và nguyên nhân thực chất đến từ đâu?   

Vô sinh đến từ các loại thực phẩm thiết yếu  

Một bằng chứng thuyết phục đã cho thấy mối liên hệ giữa chế độ ăn và khả năng sinh sản. Kết quả nghiên cứu của 2 nhà khoa học Bernasek và Kühnau về chế độ ăn cho chuột đã được công bố vào năm 1960. Phương pháp nghiên cứu là cho chuột ăn các loại bột mỳ khác nhau gọi là “Bột so sánh”, các nhà nghiên cứu đã thấy được những ảnh hưởng cơ bản đến chất lượng và sức khỏe các thế hệ sau. Họ đã thấy một sự khác biệt đáng kể giữa bột mỳ nguyên hạt còn mới và bột nguyên hạt để sau 14 ngày. Số con ở các thế hệ sau thay đổi đáng kể tùy thuộc vào chất lượng chế độ ăn. Động vật thí nghiệm được chia thành từng nhóm riêng biệt và được cho ăn các loại bột mỳ chiếm 50% khẩu phần bình thường, thể hiện cụ thể như sau :

Số con qua các thế hệ

Quảng cáo

Screenshot from 2015-11-11 02:22:37       

Từ nhóm 3 có khẩu phần ăn 50% bột mỳ để lâu 14 ngày, số con sinh ra giảm liên tục. Sự thoái hóa xảy ra trong thế hệ thứ 3 đã là rất nghiêm trọng, thể hiện ở chỗ sau đó chúng không có con cháu nữa. Điều này trở nên rõ ràng hơn ở nhóm 5, được cho ăn với 50% bột mỳ trắng. Chuột được cho ăn toàn bằng bột mỳ trắng bị chết trong một vài tuần sau đó, chưa kể đến khả năng sinh sản. Ngày nay chúng ta ăn loại bột mỳ nguyên hạt, hay là loại bột mỳ đã được chế biến làm giảm đi những chất dinh dưỡng thiết yếu (bột mì trắng) như sản phẩm Nhóm 5?

Vô sinh do dư lượng thuốc trừ sâu trong trái cây và rau quả 

Một nghiên cứu mới của Bộ môn Dinh dưỡng thuộc Trường Sức khoẻ Cộng đồng Harvard TH Chan ở Boston cho thấy có mối liên quan giữa việc tiêu thụ trái cây và rau quả bị nhiễm thuốc trừ sâu nồng độ cao và sự suy giảm lượng tinh trùng cũng như giảm tỷ lệ tinh trùng có hình thái bình thường trong những bệnh nhân nam đang điều trị vô sinh.

Trước khi một nghiên cứu được công bố trong tháng 2 năm 2015 người ta cũng đã biết rằng ô nhiễm thuốc trừ sâu mà con người tiếp xúc trong quá trình canh tác và trong môi trường dẫn đến suy giảm chất lượng tinh trùng. Tuy vậy, việc giảm lượng tinh trùng do việc tiêu thụ trái cây và rau quả thì trước nay chưa được đề cập đến.

Các nhà khoa học ở Boston xét nghiệm 338 mẫu tinh trùng từ 155 người đàn ông Mỹ đã được theo dõi tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản từ năm 2007 đến năm 2012. Mẫu tinh dịch được thu thập trong khoảng thời gian 18 tháng sau khi xem xét, đánh giá các thực phẩm mà họ đã sử dụng trước đây. Nồng độ tinh trùng và tốc độ di chuyển của tinh trùng được đánh giá bằng máy tính hỗ trợ phân tích tinh dịch (CASA). Các loại trái cây và rau quả tiêu thụ hàng năm được phân loại qua việc khai thác dữ liệu của bộ phận theo dõi dư lượng thuốc trừ sâu của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Kết luận chính được đưa ra là: Việc tiêu thụ trái cây và rau quả bình thường cho thấy không có liên quan đến chất lượng tinh trùng. Nhưng dư lượng thuốc trừ sâu cao trong trái cây và rau quả thì tác động đáng kể đến chất lượng tinh trùng. Đàn ông tiêu thụ nhiều các loại trái cây và rau quả có dư lượng thuốc trừ sâu cao thì lượng tinh trùng giảm đi 49% và tinh trùng có hình thái bình thường cũng thấp hơn 32% so với nam giới tiêu thụ thấp hơn các loại trái cây và rau quả bị ô nhiễm. Trong khi đó, việc tiêu thụ các loại trái cây và rau quả ít bị nhiễm thuốc trừ sâu có liên quan mật thiết đến tỷ lệ phần trăm cao hơn của tinh trùng có hình thái bình thường.

Nhạc nền