CẤY CHỈ ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN

CẤY CHỈ ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN

Cấy chỉ công nghệ Bản Sắc Việt có ứu thế trong điều trị hen phế quản, hươngs tới điều trị KHỎI cho bệnh nhân hen phế quản.
Đợt điều trị cơ bản, tối thiểu 05 lần, mỗi lần 60-90 phút. Điều trị tiếp lần sau cách 15 ngày.

Nhạc nền