Catgut embedding in Vietnam - Cấy chỉ điều trị thoái hóa khớp háng