CẤY CHỈ BẢN SẮC VIỆT CHỮA BỆNH NAN Y VÀ MÃN TÍNH

CẤY CHỈ BẢN SẮC VIỆT CHỮA BỆNH NAN Y VÀ MÃN TÍNHdo BS Quách Tuấn Vinh tuyển soạn nhằm giới thiệu với bệnh nhân những vấn đề chính công nghệ vi cấy ghép Bản sắc Việt, được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản 8/2015 .

Sách bao gồm nhiều bài viết đã đăng trên các báo  như Website Chính phủ, QĐND, báo Sức khỏe Cộng đồng...
Trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

Do số lượng phát hành có hạn, người bệnh đến điều trị tại Trung tâm cấy chỉ Minh Quang sẽ được tặng sách.

Nhạc nền