Cấy Chỉ Điều Trị Bệnh bại não, di chứng viêm não vi rut